Karkash

Cast: Raymon Das Shrestha, Daya Hang Rai, Satya Raj Acharya, Suraj Singh Thakuri, Harshika Shrestha, Loonibha Tuladhar, Shishir Bangdel, Jose[h Sebastian, Rajendra Khadgi, Raghini Khadgi, Saibrat Acharya,Catalijne Janssen, Alan Gurung, Mukunda K Bhattarai
Singers: Nischal Basnet, Dharmendra Sewan
OST: Karma Band (Taremam)
Lyrics: Ranjit Acharya, Tsujil Karmacharya
Colorist: Sudeep Shrestha
Editor: Lokesh Bajracharya
Cinematographer: Sushan Prajapati
Story/Screenplay/Dialogue: Abinash Bikram Shah / Asif Shah
Producer: Asim Shah
Director: Asif Shah

htvadmin

leave a comment

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Create AccountLog In Your Account